Regulamin

Regulamin

1.Informacje ogólne 

1.1 Właścicielem i Administratorem www.aurora-reklama.com jest: 

Aurora Artur Czachor 
ul. Strzelecka 3A
44-200 Rybnik
NIP: 642-318-00-30

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Rybniku Regon: 242982814

2. Warunki korzystania z serwisu 

2.1 Korzystanie z serwisu www.aurora-reklama.com oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. 

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie aurora-reklama.com. 

2.3 Aby utworzyć konto w serwisie aurora-reklama.com należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie.

2.4 Konto danego klienta w aurora-reklama.com może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem. 

2.5 Aurora Artur Czachor informuje iż wszystkie dane dotyczące klienta (wprowadzane podczas rejestracji) będą wykorzystywane wyłącznie w celu wystawiania rachunków za dokonane zakupy za pośrednictwem serwisu aurora-reklama.com


3. Zamówienia 

3.1 Zamówienia przyjmowane są 24h przez 7 dni w tygodniu.

3.2 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez firmę Aurora Artur Czachor. 

3.3 Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. 

3.4 Termin realizacji liczy się od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty. 

3.5 Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Aurora Artur Czachor w przypadku wystąpienia np. awarii. 

3.6 Maksymalny termin dostawy na adres podany przez klienta wynosi do 48h po wydaniu przesyłki kurierowi.

4. Reklamacje 

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient posiadający konto w aurora-kasetony.com. Reklamacje można złożyć logując się na swoje konto. 

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji 

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient powinien posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w na stronie firmy Aurora Artur Czachor, numerem faktury VAT i zlecenia, które chce zareklamować. 

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 Każda reklamacja powinna zawierać zdjęcia ewentualnego uszkodzenia, które należy przesłać na adres biuro@aurora-reklama.com. 

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. 

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji Reklamacje można złożyć do 48h od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. 

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00. 

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 2 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.8 Produkty reklamowane obowizuje karta gwarancyjna lub karta jakości produktu, punkty zawarte w kartach wyszczególnione są poniżej  na końcu Regulaminu firmy Aurora Artur Czachor

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki 

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru 

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Aurora Artur Czachor do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 48h od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

Przy wystąpieniu uszkodzenia towaru z winy przewoznika, firma dostarcza nowy towar jeżeli wystąpiło całkowite zniszczenie towaru przy jednoczesnym uzyskaniu odszkodowania od przewoznika o równowartości 100% kwoty Fvat. W innych wypadakach uszkodzony towar zostaje wyserwisowany.

5. Wydruk powierzonych materiałów

5.1 Aurora Artur Czachor nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz jakość plików graficznych przesyłanych do druku. 

5.2 Aurora Artur Czachor nie dokonuje korekty w materiałach przesłanych przez klienta 

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji podanej na stronie firmy Aurora Artur Czachor.

 

Opis Karty Gwarancyjnej / Jakości

 

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących

w sprzedanym sprzecie. W ramach gwarancji firma AURORA zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany elementów wadliwych.

2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 12 miesięcy (rękojmia) - transakcja między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą - licząc od daty dostarczenia towaru (dzień wystawienia fvat).

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem,

z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej

4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.

5. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są do 48h.

6. Firma zapewnia bezpłatny dojazd wyłącznie na produkty montowane (instalowane) przez firmę Aurora

7. Produkt montowane (instalowane) przez klienta lub firmę wybraną przez niego w momencie reklamacji należy dostarczyć do firmy w celu usunięcia usterki lub elementów wadliwych.
8. W przypadku stwierdzenia wadliwego oświetlenia LED lub zasilacza można wybrać jedną z poniższych opcji serwisu / usunięcia usterki:
a). W przypadku towarów montowanych przez firmę AURORA zostaje wyznaczony termin przyjazdu serwisu na koszt firmy Aurora i bezpłatnego usunięcia wady produktu

b). W przypadku towarów montowanych przez klienta, należy dostarczyć towar do firmy AURORA w celu bezpłatnego usunięcia wady produktu.

c). Możliwe jest również samodzielne zdemontowanie wadliwego elementu ( oświetlenie led/ zasilacz/ czujnik zmierzchowy) dostarczenie do firmy w celu usunięcia jego wady lub wymiany na nowy.

8. Firma nie prowadzi gwarancji door to door.

9. Gwarancja nie obejmuje naprawy elementów / produktów uszkodzonych w wyniku: burz, gradobić, wichur, przeładowań atmosferycznych i innego typu zjawisk losowych. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych wadliwą siecią energetyczną lub instalacja budynku.

10. Gwarancja nie obejmuje usunięcia uszkodzeń spowodowanych przez przewoźnika.